دائره المعارفهای اینترنتى
55 بازدید
محل نشر: ضمیمه خردنامه همشهری » 19 آذر 1382 - شماره 8 »(1 صفحه - از 16 تا 16)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی