اتحاد یا تعدد در روایات مشابه؛ بررسی تطبیقی عملکرد کتابهای وسایل الشیعه و جامع احادیث الشیعه
68 بازدید
محل نشر: فصلنامه علمی پژوهشی حدیث پژوهی / شماره 4
نقش: نویسنده
سال نشر: 1389/7/1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی